Τώρα θα σας πάμε σε μια απολύτος αντίθετη πλευρά των κοινωνικών μέσων και των άλλων ψηφιακών πλατφορμών – στον κόσμο της αναλυτικής. Τα αναλυτικά εργαλεία σας δίνουν τη δυνατότητα να καταλάβετε για ποιο λόγο σήμερα η ψηφιακή διαφήμιση είναι τόσο δυνατή..

Με την ειδική γνώση την οποία σας έχουμε προμηθεύσει, θα μπορείτε να συνεχίσετε να τελειοποιείτε την επικοινωνιακή στρατηγική, να ανακαλύπτετε ενδιαφέροντα και σημαντικά στοιχεία του κοινού σας, να διαβάζετε πίσω από τις γραμμές για τις αιτίες λόγω των οποίων διατηρούν την αλληλεπίδραση μαζί σας, να κάνετε τα μηνύματά σας ακόμη πιο αποτελεσματικά και βελτιώσετε το σχέδιο διεξαγωγής.

Εικόνα ν. 10. Οι λόγοι για τον ορισμό της ομάδας-στόχου

Έχετε περάσει έναν μακρύ δρόμο μέχρι τώρα και στο μεγαλύτερο ποσοστό έχετε ήδη δημιουργήσει τη επικοινωνιακή στρατηγκή σας. Πριν συνεχίσουμε, θα ήταν καλό να επιστρέψουμε στον τεμαχισμό της ομάδας σας, επειδή το κάθε αναλυτικό εργαλείο ξεκινάει ξεκινάει από το κοινό σας. Στην εικόνα 10) μπορείτε να δείτε τη λίστα των πιο σημαντικών λόγων λόγω των οποίων αυτό είναι σπουδαίο.

  • Progress bar 69%

Στη συνέχεια: : Επιλέξτε το κοινό σας χρησιμοποιώντας τα αναλυτικά εργαλεία των κοινωνικών δικτύων

Index

Εισαγωγή

ΒΗΜΑ 1: Η Οργάνωση

ΒΗΜΑ 2: Το επιχειρηματικό μοντέλο και Mission μοντέλο Canvas

ΒΗΜΑ 3: Τα τμήματα της ομάδας στόχου

ΒΗΜΑ 4: Η πρόταση αξίας

ΒΗΜΑ 5: Η επικοινωνία και συζήτηση

ΒΗΜΑ 6: Ο οραματισμός

ΒΗΜΑ 7: Η ψηφιακή αναλυτική

Το συμπέρασμα