Ciljna skupina je skupina ljudi, ki ima koristi od programa, projekta ali oglaševalske akcije vaše organizacije. To so tudi ljudje, ki jim boste dali sporočila v digitalni kampanji, da boste lahko dosegli svoje cilje. Vendar vsi ljudje v ciljni skupini ne iščejo enakih vrednosti, zato je potrebno najprej ciljno skupino razdeliti na posamezne segmente.

Pri tej nalogi boste ciljno skupino razdelili na več segmentov, katerim boste poslali sporočilo. Vsako sporočilo bo razvito tako, da ustreza vrednostim, ki jih vsak segment potrebuje – vendar se bomo s tem ukvarjali nekoliko kasneje. Ker nismo sposobni ustreči vsem, naj bo izdelek osredotočen le na tiste skupine, s katerimi lahko dosežemo svoje cilje. Priporočamo, da imate čim manj segmentov, hkrati pa morate biti prepričani, da niste zanemarili določene skupine, ki bi bila lahko koristna za doseganje cilja vaše akcije.

Slika št. 6 Segmentacija ciljne skupine

PRIMER: Določena nevladna organizacija upravlja s portalom AktivirajSe.Info že nekaj let. Njegov cilj je povečati aktivizem srednješolcev, ga urediti bolj sistematično in učinkoviteje, s povezovanjem mladinskih organizacij in njihovih programov z dijaki in njihovimi željami za osebni razvoj, s pomočjo edinstvene baze podatkov. Za dosego svojih ciljev mora organizacija izvesti segmentacijo kot je prikazano na sliki št. 6.

 

Na kratko opišite vsak segment

 

Po opredelitvi in poimenovanju vseh uporabnikov napišite kratek opis vsakega izmed njih in se osredotočite samo na opisovanje glavnih značilnosti po katerih se razlikujejo od drugih uporabnikov. Spodnja vprašanja vam lahko služijo kot izhodišče za proces opisovanja, vendar lahko s svojo ekipo na seznam dodate še druga vprašanja, ki so povezana z idejo vašega projekta in vam lahko pomagajo podrobneje opisati vaše uporabnike:

  • Kakšna je njihova starost?
  • Kakšna je njihova izobrazba?
  • Kakšna so njihova prepričanja in vrednote?
  • Kako komunicirajo in dobijo informacije?
  • Kje se srečajo?
  • Kako so situirani?

Zavedajte se, da je večina odgovorov na ta vprašanja še vedno zgolj hipoteza, ki jo je potrebno dokazati z nekaterimi raziskavami skozi neposreden stik s posamezniki, kar vam bo omogočilo, da opise kasneje popravite.

Določite segmente vaše ciljne skupine

Glavna stvar po segmentaciji je prednostna razvrstitev upravičencev (glede na velikost, učinek vrednosti, dobiček ali strošek, vpliv, …) in odločitev, katerim segmentom se bomo posvetili takoj na začetku in katerim kasneje. Pri tem naj bodo uporabniki z najvišjo prioriteto deležni najboljše možne storitve. Ni potrebno nuditi storitev vsakemu segmentu, temveč začnemo s tistim, ki smo mu pripisali največ vrednosti.   To naredite tako, da jim določite ocene od 10 navzdol, pri čemer je uporabnik z oceno 10 tisti z največjo prioriteto. Ob koncu tega koraka bi morali vsi segmenti/uporabniki vašega projekta biti razvrščeni po prioriteti in podrobno opisani.